ಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಭಾನುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 12, 2023 ರಂದು ಇಸ್ಕಾನ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡದ 82 ಭಕ್ತರು ಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಿಗದಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಠಿಸಲು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಮಾಂಸಾಹಾರ, ಮದ್ಯಪಾನ, ಅಕ್ರಮ ಲೈಂಗಿಕತೆ ಮತ್ತು ಜೂಜಾಟದಿಂದ ದೂರವಿರಲು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಶ್ರೀ ಮಧುಪಂಡಿತ ದಾಸ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಇಸ್ಕಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅವರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದರು.

ಈ ಲೇಖನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ

ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು