ಪುರಾಣ ಕಥೆ


 • ವರಾಹಾವತಾರ

  ವರಾಹಾವತಾರ

  ಭಗವಾನ್‌ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಭಕ್ತಜನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟೊಡೆ ಅವತರಿಸಿ ಬರುತ್ತಾನೆ. ದುಷ್ಟರನ್ನು…


 • ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷ

  ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷ

  “ರಾಜ ಇಂದಿನಿಂದ ಏಳು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವುಂಟಾಗಲಿ” ಎಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪುತ್ರನು ಪರೀಕ್ಷಿತನಿಗೆ…


 • ಗೋವರ್ಧನ ಪೂಜೆ

  ಗೋವರ್ಧನ ಪೂಜೆ

  ಅಂದು ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಗಡಿಬಿಡಿ. ಆ ಮೈದಾನದಂಥ ವಿಶಾಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ…


 • ವರವಾದ ಶಾಪ – ಪರೀಕ್ಷಿತನ ಕಥೆ

  ವರವಾದ ಶಾಪ – ಪರೀಕ್ಷಿತನ ಕಥೆ

  ದುರ್ಗಮವಾದ ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯ. ಮಟಮಟ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪ್ರಖರವಾದ ಬಿಸಿಲು ಕೆಂಡದಂತೆ ಸುಡುತ್ತಿತ್ತು….


 • ದ್ವಾರಕಾಧೀಶ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ

  ದ್ವಾರಕಾಧೀಶ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ

  ಬಲರಾಮ-ಕೃಷ್ಣರು ಬಿಲ್ಲಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮಥುರೆಗೆ ಬಂದ ಕಂಸನನ್ನು ಕೊಂದರು. ಅನಂತರ….


 • ಸಮುದ್ರ ಮಥನ

  ಸಮುದ್ರ ಮಥನ

  ಅದು ಚಾಕ್ಷುಷ ಮನ್ವಂತರ. ಆ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ವೈರಾಜನ ಪತ್ನಿಯಾದ ಸಂಭೂತಿಯಲ್ಲಿ…


 • ಭಾಗವತೋತ್ತಮ ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ

  ಭಾಗವತೋತ್ತಮ ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ

  ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪುತ್ರರಾದ ಸನಕ, ಸನಂದನ, ಸನಾತನ ಮತ್ತು ಸನತ್‌….