ಲೇಖನಗಳು


 • ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಗುಹ್ಯ ಸಂದೇಶದ ಗ್ರಹಿಕೆ

  ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಗುಹ್ಯ ಸಂದೇಶದ ಗ್ರಹಿಕೆ

  ದೇವರ್ಷಿ ನಾರದರು ಭಗವಂತನ ಅತ್ಯಂತ…


 • ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ, ಮುಕ್ತಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಯೋಗಿ

  ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ, ಮುಕ್ತಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಯೋಗಿ

  ನಾವು ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಅನೇಕ ಕನಸುಗಳನ್ನು…


 • ವಿಕಾಸ ವಾದ

  ವಿಕಾಸ ವಾದ

  ಡಾರ್ವಿನ್ನನು ಜೀವಜಾತಿಗಳ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಕುರಿತು…


 • ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅಲೌಕಿಕತೆ

  ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅಲೌಕಿಕತೆ

  ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೌಕಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ…


 • ಆಡಳಿತ ಹೇಗಿರಬೇಕು?

  ಆಡಳಿತ ಹೇಗಿರಬೇಕು?

  ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸರಕಾರದ ಆಡಳಿತ ..


 • ಭಕ್ತಿಸೇವೆಯಿಂದ ಅರಿವು

  ಭಕ್ತಿಸೇವೆಯಿಂದ ಅರಿವು

  ಕೇವಲ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು….


 • ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು

  ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು

  ಯಾರ ಒಂದು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಿನ ಲೋಲಾಕು ತೂಗಾಡುತ್ತಿದೆಯೋ, ಯಾರು ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರನೋ ಮತ್ತು ಯಾರು ಈ ಭೂಮಿಯ ಶುದ್ಧೀಕರಣನೋ ಆ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ನಾನು ನಮಿಸುವೆ.


 • ಆತ್ಮಾರಾಮ  ತತ್ತ್ವ

  ಆತ್ಮಾರಾಮ  ತತ್ತ್ವ

  ಜ್ಞಾನೋದಯ ಹೊಂದಿದ ಆತ್ಮನು ಭೌತಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರೂ, ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪ್ರಭಾವವು ಅವನಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಪರಮಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಮನಸ್ಸು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ..


 • ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗ್ರಹಕ್ಕೊಂದು ಆಹಾರ ಕ್ರಮ

  ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗ್ರಹಕ್ಕೊಂದು ಆಹಾರ ಕ್ರಮ

  ಮೂಲತಃ ಸಸ್ಯಾಹಾರ ತತ್ತ್ವ ಎಂದರೆ ಅಹಿಂಸೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಅನಂತರ ಅದನ್ನು ಅವನ ಕೃಪೆ (ಪ್ರಸಾದ) ಎಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ..


 • ಪಂಜರದ ಗಿಣಿ

  ಪಂಜರದ ಗಿಣಿ

  ಆ ಮಹಿಳೆ ಏಕೆ ಗಿಣಿಯ ಪಂಜರದ ಧೂಳು ಒರೆಸುವಲ್ಲಿ ನಿರತಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ? ಅವಳು ತನ್ನ ಚಿನ್ನದ ಪಂಜರವನ್ನು ಉಜ್ಜಿ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು..